Zasady świadczenia teleporad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Informujemy, że w celu zapobiegania COVID-19 w naszej przychodni obowiązują następujące zasady przyjęć Pacjentów:

1.Rejestracja telefoniczna (nadal nie będzie rejestracji osobistej). Podczas rejestracji telefonicznej Pacjent zgłasza aktualny problem zdrowotny, podaje numer telefonu do kontaktu i otrzymuje termin teleporady lub wizyty.

2.W czasie teleporady lekarz dzwoni do Pacjenta na podany numer, dokonuje oceny stanu Pacjenta i ustala, czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa czy inne świadczenie medyczne. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem. Należy przestrzegać punktualności. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z Pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, lekarz może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

3.Nadal będą realizowane zamówienia na leki przyjmowane przewlekle. Zamówienia należy składać:

  • pisemnie - wrzucając do skrzynki na listy umieszczonej na budynku przychodni;
  • telefonicznie - tel. 731 001 312, 41 2785002 wew.102;
  • mailowo na adres sekretariat@olkspzoz.pl

Zachęcamy przy tym do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), dzięki któremu Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z kodem e-recepty od razu po jej wystawieniu przez lekarza.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

TOP Skip to content