REJESTRACJA
LEKARZY SPECJALISTÓW

tel. 41 27-85-001
lub 731 001 316

REJESTRACJA
LEKARZY POZ

tel. 41 27-85-002
lub 731 001 312

REJESTRACJA
PORADNI DLA DZIECI

tel. 41 27-85-003
lub 731 001 819

PUNKT SZCZEPIEŃ

tel. 731 001 819

MEDYCYNA PRACY

tel. 731 001 787

REHABILITACJA

tel. 731 001 662

PORADNIA
PULMONOLOGICZNA

tel. 731 001 369

PORADNIA
CHORÓB PŁUC

tel. 731 001 386

PORADNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO

tel. 731 001 390

OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ

tel. 731 001 392

Skarżysko-Kamienna, dnia 28-09-2021r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W OBWODZIE LECZNICTWA KOLEJOWEGO  W AMBULATORYJNEJ OPIECE PSYCHIATRYCZNEJI LECZENIU UZALEŻNIEŃ

         Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 dostrzegając rosnące potrzeby zdrowotne w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego i braku możliwości w samodzielnym radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, inspirowani aktualnymi problemami społecznymi systematycznie poszerzamy zakres swoich usług oraz obszary prowadzonych terapii, w związku z tym informujemy Państwa, że udzielamy świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego pacjentom już od 16 roku życia.

W Poradni Zdrowia Psychicznego zatrudniamy:

  • dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii : lek. Dominikę Jerzyk, lek. Piotra Wesołowskiego,
  • psychologa mgr Renatę Zajc-Dębowską oraz
  • psychoterapeutę mgr Stanisława Kupisa.

Do lekarza psychiatry pacjenci przyjmowani są bez skierowania, natomiast do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszelkich informacji dotyczących przyjęć można uzyskać pod nr telefonu: 731 001 390 lub 41 2785001 wew.104  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 13:45

W Poradni Leczenia Uzależnień pracuje:

  • sześciu specjalistów psychoterapii uzależnień: mgr Magdalena Szczepaniak, mgr Joanna Borycka, mgr Małgorzata Bracha, mgr Beata Chojnecka, mgr Małgorzata Kołodziej oraz mgr Robert Szechnicki,

którzy także współpracują z lekarzami psychiatrii. Więcej szczegółów na temat pracy poradni dowiedzieć się można pod nr telefonu:  731 001 392 lub 41 2785001 wew.105  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 18:00 . Nie jest wymagane skierowanie.

Psychiatrzy, psycholodzy czy specjaliści leczenia uzależnień to często jedyne osoby, które są w stanie nie tylko nas wysłuchać, ale też znaleźć rozwiązanie i udzielić pomocy w zakresie danego problemu.

Lekarz psychiatra to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu może on dobrać odpowiednie, medyczne sposoby postępowania, przez co może wpływać na zachodzące w ciele procesy wpływające z kolei na poprawę stanu psychicznego danej osoby. Psychiatra jest przygotowany do prowadzenia psychoterapii i leczy nie tylko przepisując leki, ale także odpowiednio rozmawiając z pacjentem, próbując znaleźć źródło jego problemów. Lekarze psychiatrzy współpracują  z psychologiem i psychoterapeutą, którzy także diagnozują zaburzenia psychiczne, wspierają i wspomagają w leczeniu psychiatrycznym. Zadaniem specjalistów pracujących w Poradni Zdrowia Psychicznego jest przede wszystkim pomaganie ludziom w uporaniu się z rozmaitymi sytuacjami, z którymi sami nie dają sobie rady, chorujących psychicznie lub przechodzących czasowy kryzys.

W Poradni Leczenia Uzależnień  można uzyskać fachową pomoc i poradę w problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, behawioralnym czyli: od hazardu, internetu, komputera. Specjalista psychoterapii uzależnień rozpoznając sytuację zdrowotną i psychologiczną osoby uzależnionej, źródła trudności i problemów w pokonywaniu nałogu dobiera odpowiednią terapię leczenia uzależnienia. Pozwala ona na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia bez uzależnienia. Na pomoc i wsparcie mogą także liczyć osoby współuzależnione (rodzina), które często borykają się  z własnymi lękami i stresem związanym z problemami nałogu w rodzinie.

Należy zdać sobie sprawę – tak samo jak o zdrowie fizyczne, należy dbać o zdrowie    psychiczne. Wszelkie niepokojące oznaki naszego organizmu powinny być zgłoszone do odpowiedniego lekarza. W przypadku problemów z psychiką – oczywiście do lekarza psychiatry. Odpowiedni specjalista psychiatra, psychoterapeuta, psycholog czy specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ będzie starał się pomóc pacjentom w ramach posiadanych kompetencji, uporać się z wszelakimi dolegliwościami. Zadbanie o swoje zdrowie psychiczne może być proste, a korzystając z konsultacji u odpowiedniego specjalisty nietrudno się o tym przekonać.

SZANOWNI PACJENCI

Proszę o zapoznanie się z procedurą obowiązującą w naszej placówce.
Odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.
Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko pacjentów, ale także całego personelu.

Od dnia 07-12-2023r. w Punkcie Szczepień Covid
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

dostępna jest nowa wersja
szczepionki NUVAXOVID XBB.1.5

Zapisy prowadzone są stacjonarnie
w Sekretariacie pokój 116 (1 piętro) w godz. 8.00 ~ 14.00

oraz telefonicznie 731-001-784 lub 731-001-588

Dziękujemy wszystkim firmom, osobom prywatnym, które okazały nam wsparcie w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Dzięki Państwu łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz naszego personelu. 

Dyrektor oraz Pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej składają serdeczne podziękowania:

- Przewodniczącemu Rady Społecznej OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
Panu Adamowi Ciokowi
za przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków czystości.

- Pracownikom i Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
za ufundowanie przyłbic w tym szczególne podziękowania dla:
-
Pani Doroty Milcarz za wykonanie przyłbic, Pani Annie Leśniewskiej-Mazur,
Pani Dorocie Sołkiewicz oraz Pani Urszuli Olsińskiej-Baran za organizację i zbiórkę funduszy na w/w cel.

- Agencji Reklamowej Art.-Muz ze Skarżyska-Kamiennej Państwu Joannie i Ireneuszowi Nieczajew za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

- Stowarzyszeniu ,,Z Potrzeby Serca” z Grabowa nad Pilicą za uszycie i ufundowanie maseczek wielokrotnego użytku oraz fartuchów jednorazowych oraz Pani Grażynie Jodłowskiej
i Pani Joannie Jodłowskiej
za organizację i pomoc w transporcie w/w środków ochrony osobistej.

- Panu Michałowi Wronie za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

- Anonimowej Mieszkance Skarżyska-Kamiennej, która za pośrednictwem Sołtysa oraz Radnych Parszowa ufundowała maseczki oraz fartuchów wielokrotnego użytku.

- Panu Piotrowi Nieczajew, Panu Wojciechowi Bajonowi oraz Grzegorzowi Stachurze za ufundowanie środków czystości.

- Firmie ,,Salon EKODOMY24.pl” ul. Rynek 7 ze Skarżyska-Kamiennej, Pani Grażynie Stępień za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

Dziękujemy za pomoc I Wasze dobre serca.

WYKAZ PORADNI W NASZEJ PRZYCHODNI:

Poradnia lekarzy POZ:

lek. Ireneusz Syryjczyk
lek. Wojciech Kępa
lek. Renata Świercz
lek. Danuta Jasińska
lek. Bożenna Surowska
lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  pediatryczna:

lek. Anna Bogusz

lek. Eliza Pięta

Poradnia  chirurgii  ogólnej:

lek. Tomasz Miszczyk

lek. Robert Sadowski

lek. Michał Szczubkowski

Poradnia  chirurgii  urazowo – ortopedycznej:

lek. Jan Lejman

lek. Tomasz Miszczyk

lek. Adam Ślęzak

Poradnia  chorób  płuc  i  gruźlicy:

lek. Mateusz Korzeniewski
lek. Krystyna Starek

Poradnia  neurologiczna:

lek. Beata Ungier-Dąbrowska
lek. Tadeusz Śmiałek

Poradnia  okulistyczna:

lek. Agnieszka Woźniak

lek. Lidia Surowska

Poradnia  ginekologiczno – położnicza: lek. lek. Krzysztof Gwarek

lek. Katarzyna Popielska

Poradnia  dermatologiczna:

lek. Maria Pawłowska

Poradnia  otolaryngologiczna:

lek. Wiesław Pająk
lek. Aleksandra Szcześniak

Poradnia  alergologiczna:

dr n. med. Anna Bogusz
lek. Aleksandra Szcześniak

Poradnia  urologiczna:

lek. Robert Sadowski
lek. Marcin Witek

Poradnia  medycyny pracy:

lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  zdrowia  psychicznego:

lek. Piotr Wesołowski

lek. Dominika Jerzyk

mgr Renata Zajc-Dębowska

mgr Stanisław Kupis

Poradnia leczenia uzależnień:

mgr Magdalena Szczepaniak

mgr Małgorzata Kołodziej

mgr Joanna Borycka

mgr Małgorzata Bracha

mgr Robert Szechnicki

mgr Beata Chojnecka

 

GABINETY:

GABINET PIELĘGNIARKI

ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ

pielęgniarka Elżbieta Depo
pielęgniarka Katarzyna Matla
pielęgniarka Justyna Nobis
mgr pielęgniarstwa Lidia Sajon

GABINET POŁOŻNEJ

ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ

położna Renata Niziołek

DZIAŁ FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

mgr Michał Kowalik

mgr Edyta Juszczel

mgr Katarzyna Jurzyńska – Adamczyk

mgr Agnieszka Zielińska

mgr Anna Michta

mgr Małgorzata Okła

lic. Anita Dobrowolska

lic. Marcin Ubysz

mgr Dariusz Adamczyk

mgr Agnieszka Grzesik

mgr Iwona Wikło

GABINETY DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWE
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:

1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Pracownia EKG
3. Pracownia RTG
4. Pracownia USG
5. Pracownia EEG
6. Pracownia Cytodiagnostyczna
7. Pracownia Spirometryczna
8. Pracownia Audiometryczna

PUNKT SZCZEPIEŃ

Zatrudnimy położną środowiskową:

- forma zatrudnienia do ustalenia

Bliższe informacje pod tel. 660 464 886

 

Zatrudnimy Lekarzy:

lek. rodzinny - internista - pediatra

lek. med. pracy

lek. psychiatra

lek. chirurgii ogólnej

TOP Skip to content