OBWÓD   LECZNICTWA   KOLEJOWEGO  SP   ZOZ

ul. Sokola 50; 26-110 Skarżysko-Kamienna

Get Adobe Flash player

           

NUMERY TELEFONÓW
DO REJESTRACJI:

Rejestracja lekarzy specjalistów:
41 27-85-001 lub 731 001 316

Rejestracja lekarzy POZ:

41 27-85-002 lub 731 001 312

Rejestracja poradni dla dzieci:

41 27-85-003 lub 731 001 819

Poradnia Ginek.-Położnicza

731 001 358

Poradnia Pulmonologiczna

731 001 369

Poradnia  Chorób Płuc

731 001 386

Poradnia Zdrowia Psychicznego

731 001 390

Ośrodek Terapii Uzależnień

731 001 392

Dział Kadrowo-Finansowy

731 001 398

Stan. ds. Dokum. i statystyki

731 001 735

Sekretariat

Tel  41 27 85 001 wew. 141

Fax  41 27 85 001 wew. 150