REJESTRACJA
LEKARZY SPECJALISTÓW

tel. 41 27-85-001 lub 731 001 316

REJESTRACJA
LEKARZY POZ

tel. 41 27-85-002 lub 731 001 312

REJESTRACJA
PORADNI DLA DZIECI

tel. 41 27-85-003 lub 731 001 819


PUNKT SZCZEPIEŃ
COVID-19

czynny w Poniedziałek-Piątek,
w godz. 8.00-13.00
tel. 731 001 588

PORADNIA
PULMONOLOGICZNA

tel. 731 001 369

PORADNIA
CHORÓB PŁUC

tel. 731 001 386

PORADNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO

tel. 731 001 390

OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ

tel. 731 001 392

SZANOWNI PACJENCI

Proszę o zapoznanie się z procedurą obowiązującą w naszej placówce.
Odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.
Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko pacjentów, ale także całego personelu.

PROCEDURA DLA PACJENTÓW

  • Rejestracja odbywa się telefonicznie w godzinach 7:15 – 18:00.
  • Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
  • Każda osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała.
  • Każdy pacjent zobligowany jest do wypełnienia karty wywiadu z pacjentem związanej z COVID-19.
  • Każdy pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej przychodni noszenie maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta.
  • Każdy pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do przychodni.
  • Podczas pobytu w przychodni pacjent ma obowiązek zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób – rekomendowana odległość to 2 metry.
  • Na wizyty lekarskie pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością wymagające opieki. Osoba towarzysząca pacjentowi także ma dokonany pomiar temperatury i wypełnia wywiad epidemiologiczny.
  • Aby zminimalizować możliwość kontaktów pacjenci ograniczają poruszanie się po przychodni do niezbędnych gabinetów.
  • Pacjenci z objawami infekcji lub podejrzewający zakażenie koronawirusem powinni telefonicznie przełożyć poradę i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dziękujemy wszystkim firmom, osobom prywatnym, które okazały nam wsparcie w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Dzięki Państwu łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz naszego personelu. 

Dyrektor oraz Pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej składają serdeczne podziękowania:

- Przewodniczącemu Rady Społecznej OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
Panu Adamowi Ciokowi
za przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków czystości.

- Pracownikom i Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
za ufundowanie przyłbic w tym szczególne podziękowania dla:
-
Pani Doroty Milcarz za wykonanie przyłbic, Pani Annie Leśniewskiej-Mazur,
Pani Dorocie Sołkiewicz oraz Pani Urszuli Olsińskiej-Baran za organizację i zbiórkę funduszy na w/w cel.

- Agencji Reklamowej Art.-Muz ze Skarżyska-Kamiennej Państwu Joannie i Ireneuszowi Nieczajew za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

- Stowarzyszeniu ,,Z Potrzeby Serca” z Grabowa nad Pilicą za uszycie i ufundowanie maseczek wielokrotnego użytku oraz fartuchów jednorazowych oraz Pani Grażynie Jodłowskiej
i Pani Joannie Jodłowskiej
za organizację i pomoc w transporcie w/w środków ochrony osobistej.

- Panu Michałowi Wronie za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

- Anonimowej Mieszkance Skarżyska-Kamiennej, która za pośrednictwem Sołtysa oraz Radnych Parszowa ufundowała maseczki oraz fartuchów wielokrotnego użytku.

- Panu Piotrowi Nieczajew, Panu Wojciechowi Bajonowi oraz Grzegorzowi Stachurze za ufundowanie środków czystości.

- Firmie ,,Salon EKODOMY24.pl” ul. Rynek 7 ze Skarżyska-Kamiennej, Pani Grażynie Stępień za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

Dziękujemy za pomoc I Wasze dobre serca.

WYKAZ PORADNI W NASZEJ PRZYCHODNI:

Poradnia lekarzy POZ:

lek. Ireneusz Syryjczyk
lek. Wojciech Kępa
lek. Renata Świercz
lek. Danuta Jasińska
lek. Bożenna Surowska
lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  pediatryczna:

lek. Anna Bogusz

Poradnia  chirurgii  ogólnej:

lek. Tomasz Miszczyk
lek. Robert Sadowski

Poradnia  chirurgii  urazowo – ortopedycznej:

lek. Jan Lejman

lek. Tomasz Miszczyk
lek. Adam Ślęzak

Poradnia  chorób  płuc  i  gruźlicy:

lek. Mateusz Korzeniewski
lek. Krystyna Starek

Poradnia  neurologiczna:

lek. Beata Ungier-Dąbrowska
lek. Tadeusz Śmiałek

Poradnia  okulistyczna:

lek. Małgorzata Polit - Gonciarz
lek. Lidia Surowska

Poradnia  ginekologiczno – położnicza:

lek. Roman Cygański
lek. Krzysztof Gwarek

Poradnia  dermatologiczna:

lek. Maria Pawłowska

Poradnia  otolaryngologiczna:

lek. Wiesław Pająk
lek. Aleksandra Szcześniak
lek. Ewa Chmielnicka

Poradnia  alergologiczna:

dr n. med. Anna Bogusz
lek. Aleksandra Szcześniak

Poradnia  urologiczna:

lek. Robert Sadowski
lek. Marcin Witek

Poradnia  medycyny pracy:

lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  zdrowia  psychicznego:

lek. Barbara Siwiec

lek. Piotr Wesołowski

mgr Renata Zajc-Dębowska

mgr Stanisław Kupis

Poradnia leczenia uzależnień:

mgr Magdalena Szczepaniak

mgr Małgorzata Zbroja

mgr Małgorzata Kołodziej

mgr Klaudyna Kawalec

mgr Joanna Borycka

 

GABINETY:

GABINET PIELĘGNIARKI

ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ

pielęgniarka Elżbieta Depo
pielęgniarka Katarzyna Matla
pielęgniarka Justyna Nobis
mgr pielęgniarstwa Lidia Sajon

GABINET POŁOŻNEJ

ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ

położna Wanda Pisarek

DZIAŁ FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

mgr Michał Kowalik

mgr Edyta Juszczel

mgr Katarzyna Jurzyńska – Adamczyk

mgr Agnieszka Zielińska

mgr Anna Michta

mgr Małgorzata Okła

lic. Anita Dobrowolska

lic. Marcin Ubysz

tech. Beata Mickiewicz – Kanclerz

mgr Dariusz Adamczyk

GABINETY DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWE
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:

1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Pracownia EKG
3. Pracownia RTG
4. Pracownia USG
5. Pracownia EEG
6. Pracownia Cytodiagnostyczna
7. Pracownia Spirometryczna
8. Pracownia Audiometryczna

PUNKT SZCZEPIEŃ

Zatrudnimy Lekarzy:

lek. rodzinny - internista - pediatra

lek. med. pracy

lek. psychiatra

TOP