REJESTRACJA
LEKARZY SPECJALISTÓW

tel. 41 27-85-001 lub 731 001 316

REJESTRACJA
LEKARZY POZ

tel. 41 27-85-002 lub 731 001 312

REJESTRACJA
PORADNI DLA DZIECI

tel. 41 27-85-003 lub 731 001 819

PORADNIA
PULMONOLOGICZNA

tel. 731 001 369

PORADNIA
CHORÓB PŁUC

tel. 731 001 386

PORADNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO

tel. 731 001 390

OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ

tel. 731 001 392

UWAGA!

Do odwołania wstrzymujemy planowe przyjęcia do lekarzy specjalistów i rehabilitację za wyjątkiem przypadków bardzo pilnych. Wstrzymujemy również na ten okres zapisy do lekarzy specjalistów. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem.

REJESTRACJA LEKARZY SPECJALISTÓW tel. 41 27-85-001 lub 731 001 316

REJESTRACJA LEKARZY POZ tel. 41 27-85-002 lub 731 001 312

REJESTRACJA PORADNI DLA DZIECI tel. 41 27-85-003 lub 731 001 819

Informujemy, że w czasie zagrożenia epidemicznego Pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą zamawiać e-recepty na leki przyjmowane przewlekle zarówno telefonicznie 41 27 85 002, 731 001 312 jak i drogą mailową na adres: sekretariat@olkspzoz.pl

UWAGA !!!!

W związku z epidemią koronawirusa prosimy Pacjentów o ograniczenie do niezbędnego minimum, do sytuacji koniecznych (w stanach nagłych, zagrażających życiu bądź zdrowiu) osobistych wizyt w naszej przychodni.

Informujemy, że udzielamy porad telefonicznych, wystawiamy e-zwolnienia, e-recepty po zamówieniu ich telefonicznie w rejestracji.

Do odwołania Pacjenci będą rejestrowani na wizyty do lekarzy telefonicznie.

Podczas rejestracji telefonicznej pracownik przychodni przeprowadzi z Pacjentem krótką ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Na koniec rozmowy Pacjent, który będzie musiał się zgłosić do przychodni, otrzyma informację o dokładnej godzinie wizyty, o której należy zgłosić się do lekarza.

Przychodnia będzie czynna dla Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w godzinach 8:00-18:00. Rejestracja telefoniczna będzie zapewniona od godz. 7:15 pod nr tel: 41 27 85 002 , 731 001 312

Do odwołania planowe przyjęcia w poradniach w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej zostają czasowo zawieszone. Pacjenci w sytuacjach pilnych, w stanach nagłych proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 27 85 001.

Rehabilitacja lecznicza oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zostaje czasowo zawieszona do odwołania

Informujemy także, że do odwołania zostały zawieszone wizyty w Poradni dla Dzieci Zdrowych.

Badania diagnostyczne (usg, rtg, spirometria) a także badania laboratoryjne planowe są wstrzymane, a pozostałe wykonywane są w stanach nagłych.

Przypominamy, że pod numerem 800 190 590 bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta można uzyskać informację o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Dziękujemy wszystkim firmom, osobom prywatnym, które okazały nam wsparcie w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Dzięki Państwu łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz naszego personelu. 

Dyrektor oraz Pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej składają serdeczne podziękowania:

- Przewodniczącemu Rady Społecznej OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
Panu Adamowi Ciokowi
za przekazanie środków ochrony osobistej oraz środków czystości.

- Pracownikom i Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
za ufundowanie przyłbic w tym szczególne podziękowania dla:
-
Pani Doroty Milcarz za wykonanie przyłbic, Pani Annie Leśniewskiej-Mazur,
Pani Dorocie Sołkiewicz oraz Pani Urszuli Olsińskiej-Baran za organizację i zbiórkę funduszy na w/w cel.

- Agencji Reklamowej Art.-Muz ze Skarżyska-Kamiennej Państwu Joannie i Ireneuszowi Nieczajew za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

- Stowarzyszeniu ,,Z Potrzeby Serca” z Grabowa nad Pilicą za uszycie i ufundowanie maseczek wielokrotnego użytku oraz fartuchów jednorazowych oraz Pani Grażynie Jodłowskiej
i Pani Joannie Jodłowskiej
za organizację i pomoc w transporcie w/w środków ochrony osobistej.

- Panu Michałowi Wronie za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

- Anonimowej Mieszkance Skarżyska-Kamiennej, która za pośrednictwem Sołtysa oraz Radnych Parszowa ufundowała maseczki oraz fartuchów wielokrotnego użytku.

- Panu Piotrowi Nieczajew, Panu Wojciechowi Bajonowi oraz Grzegorzowi Stachurze za ufundowanie środków czystości.

- Firmie ,,Salon EKODOMY24.pl” ul. Rynek 7 ze Skarżyska-Kamiennej, Pani Grażynie Stępień za ufundowanie i wykonanie przyłbic.

Dziękujemy za pomoc I Wasze dobre serca.

WYKAZ PORADNI W NASZEJ PRZYCHODNI:

Poradnia lekarzy POZ:

lek. Ireneusz Syryjczyk
lek. Wojciech Kępa
lek. Renata Świercz
lek. Danuta Jasińska
lek. Bożenna Surowska
lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  pediatryczna:

lek. Anna Bogusz
lek. Maria Jurczak - Tochman
lek. Krystyna Swat - Matusik

Poradnia  chirurgii  ogólnej:

lek. Tomasz Miszczyk
lek. Robert Sadowski
lek. Marcin Woźniak

Poradnia  chirurgii  urazowo – ortopedycznej:

lek. Jan Lejman

lek. Andrzej Lulek
lek. Tomasz Miszczyk
lek. Adam Ślęzak

Poradnia  chorób  płuc  i  gruźlicy:

lek. Mateusz Korzeniewski
lek. Krystyna Starek

Poradnia  neurologiczna:

lek. Joanna Łukomska
lek. Beata Ungier-Dąbrowska
lek. Tadeusz Śmiałek

Poradnia  okulistyczna:

lek. Małgorzata Polit - Gonciarz
lek. Lidia Surowska

Poradnia  ginekologiczno – położnicza:

lek. Roman Cygański
lek. Krzysztof Gwarek

Poradnia  dermatologiczna:

lek. Maria Pawłowska

Poradnia  otolaryngologiczna:

lek. Wiesław Pająk
lek. Aleksandra Szcześniak
lek. Ewa Chmielnicka

Poradnia  alergologiczna:

dr n. med. Anna Bogusz
lek. Aleksandra Szcześniak

Poradnia  urologiczna:

lek. Robert Sadowski
lek. Marcin Witek

Poradnia  rehabilitacyjna:

lek. Joanna Łukomska

Poradnia  medycyny pracy:

lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  zdrowia  psychicznego:

lek. Barbara Siwiec

lek. Piotr Wesołowski

mgr Małgorzata Bienias

mgr Stanisław Kupis

Poradnia leczenia uzależnień:

mgr Magdalena Szczepaniak

mgr Małgorzata Zbroja

mgr Małgorzata Kołodziej

mgr Klaudyna Kawalec

mgr Joanna Borycka

 

GABINETY:

GABINET PIELĘGNIARKI

ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ

pielęgniarka Elżbieta Depo
pielęgniarka Katarzyna Matla
pielęgniarka Justyna Nobis
mgr pielęgniarstwa Lidia Sajon

GABINET POŁOŻNEJ

ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ

położna Wanda Pisarek

DZIAŁ FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

mgr Michał Kowalik

mgr Edyta Juszczel

mgr Katarzyna Jurzyńska – Adamczyk

mgr Agnieszka Zielińska

mgr Anna Michta

mgr Małgorzata Okła

lic. Anita Dobrowolska

lic. Marcin Ubysz

tech. Beata Mickiewicz – Kanclerz

mgr Dariusz Adamczyk

GABINETY DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWE
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:

1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Pracownia EKG
3. Pracownia RTG
4. Pracownia USG
5. Pracownia EEG
6. Pracownia Cytodiagnostyczna
7. Pracownia Spirometryczna
8. Pracownia Audiometryczna

PUNKT SZCZEPIEŃ

Zatrudnimy Lekarzy:

lek. rodzinny - internista - pediatra

lek. med. pracy

lek. psychiatra

TOP