REJESTRACJA
LEKARZY SPECJALISTÓW

tel. 41 27-85-001 lub 731 001 316

REJESTRACJA
LEKARZY POZ

tel. 41 27-85-002 lub 731 001 312

REJESTRACJA
PORADNI DLA DZIECI

tel. 41 27-85-003 lub 731 001 819

PORADNIA
PULMONOLOGICZNA

tel. 731 001 369

PORADNIA
CHORÓB PŁUC

tel. 731 001 386

PORADNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO

tel. 731 001 390

OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ

tel. 731 001 392

WYKAZ PORADNI W NASZEJ PRZYCHODNI:

Poradnia lekarzy POZ:

lek. Ireneusz Syryjczyk
lek. Wojciech Kępa
lek. Renata Świercz
lek. Danuta Jasińska
lek. Bożenna Surowska
lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  pediatryczna:

lek. Anna Bogusz
lek. Maria Jurczak - Tochman
lek. Krystyna Swat - Matusik

Poradnia  chirurgii  ogólnej:

lek. Michał Szczubkowski
lek. Tomasz Miszczyk
lek. Robert Sadowski
lek. Marcin Woźniak

Poradnia  chirurgii  urazowo – ortopedycznej:

lek.Agnieszka Grochal-Gzella

lek. Andrzej Lulek
lek. Tomasz Miszczyk
lek. Adam Ślęzak

Poradnia  chorób  płuc  i  gruźlicy:

lek. Mateusz Korzeniewski
lek. Krystyna Starek

Poradnia  neurologiczna:

lek. Joanna Łukomska
lek. Beata Ungier-Dąbrowska
lek. Tadeusz Śmiałek

Poradnia  okulistyczna:

lek. Małgorzata Polit - Gonciarz
lek. Lidia Surowska

Poradnia  ginekologiczno – położnicza:

lek. Roman Cygański
lek. Krzysztof Gwarek

Poradnia  dermatologiczna:

lek. Maria Pawłowska

Poradnia  otolaryngologiczna:

lek. Wiesław Pająk
lek. Aleksandra Szcześniak
lek. Ewa Chmielnicka

Poradnia  alergologiczna:

dr n. med. Anna Bogusz
lek. Aleksandra Szcześniak

Poradnia  urologiczna:

lek. Robert Sadowski
lek. Marcin Witek

Poradnia  rehabilitacyjna:

lek. Joanna Łukomska

Poradnia  medycyny pracy:

lek. Andrzej Łepkowski

Poradnia  zdrowia  psychicznego:

lek. Barbara Siwiec
lek. Piotr Wesołowski
mgr Renata Zajc - Dębowska
mgr Stanisław Kupis

Poradnia leczenia uzależnień:

mgr Magdalena Szczepaniak
mgr Małgorzata Zbroja
Anna Chojnacka
mgr Justyna Różycka-Musiał
mgr Sylwia Cielibała

GABINETY:

GABINET PIELĘGNIARKI

ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ

pielęgniarka Elżbieta Depo
pielęgniarka Katarzyna Matla
pielęgniarka Justyna Nobis
mgr pielęgniarstwa Lidia Sajon

GABINET POŁOŻNEJ

ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ

położna Wanda Pisarek

DZIAŁ FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

mgr Michał Kowalik
mgr Edyta Juszczel
mgr Katarzyna Jurzyńska – Adamczyk
mgr Agnieszka Zielińska
mgr Anna Michta
mgr Małgorzata Okła
lic. Anita Dobrowolska
lic. Marcin Ubysz
tech. Beata Mickiewicz – Kanclerz

GABINETY DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWE
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:

1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Pracownia EKG
3. Pracownia RTG
4. Pracownia USG
5. Pracownia EEG
6. Pracownia Cytodiagnostyczna
7. Pracownia Spirometryczna
8. Pracownia Audiometryczna

PUNKT SZCZEPIEŃ

TOP